Nowe kwoty progowe i nowy kurs złotego w stosunku do euro obowiązujący od 1 stycznia 2020 roku

Nowy kurs euro =  4,2693.
Począwszy od 1 stycznia 2020 roku zmianie ulega zatem "próg bagatelności" tj. kwota od przekroczenia, której istnieje obowiązek stosowania ustawy Pzp. Wyniesie on 128 079 zł netto.

Nowe kwoty progowe, od których istnieje obowiązek stosowania Dyrektywy (procedury unijnej):

Rodzaj zamówienia

Jest (euro)

Będzie (euro)

Będzie (PLN)

Zamówienia udzielane przez     administrację centralną – dostawy i usługi (bez usług społecznych)

144 000

139 000

 593 433

Zamówienia udzielane przez     administrację samorządową– dostawy i usługi (bez usług społecznych)

221 000

214 000

913 630

Zamówienia sektorowe– dostawy i usługi (bez usług społecznych)

  443 000

428 000

1 827 260

Zamówienia sektorowe na usługi społeczne

1 000 000

1 000 000

4 269 300

Zamówienia na roboty budowlane

5 548 000

5 350 000

22 840 755

Zamówienia na usługi społeczne

750 000

750 000

 3 201 975

Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

443 000

428 000

1 827 260


Dane zostały ustalone na podstawie rozporządzeń delegowanych Komisji UE zmieniających z dniem 1 stycznia 2020 r. kwoty progowe, od których mają zastosowanie dyrektywy w sprawie zamówień publicznych (2014/24/UE, 2014/25/UE, 2009/81/WE) oraz dyrektywa w sprawie koncesji (2014/23/UE).