Polisa OC w zamówieniach publicznych

W przypadku warunku posiadania ubezpieczenia OC, wykonawca ma obowiązek wykazać "bycie ubezpieczonym" w dniu składania ofert/wniosków w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na określoną sumę gwarancyjną.

Czytaj Więcej
Unieważnienie postępowania "w części" - i co dalej?

Jeżeli postępowanie zostanie unieważnione w jednej lub w kilku częściach, w celu wyboru wykonawców nierozstrzygniętych części, zamawiający przystępuje do kolejnego postępowania. Rodzi się wówczas pytanie - w jaki sposób oszacować wartość zamówienia?

Czytaj Więcej