Wybór odpowiedniej procedury, udzielania zamówień finansowanych z UE, uzależniony jest od wartości zamówienia oraz „właściwości” podmiotu wydatkującego środki,

Czytaj Więcej