Co zrobić gdy informacja z KRK przedłożona przez wykonawcę nie zawiera wskazania zakresu danych lub zawiera inny niż oczekiwany zakres danych? Czy wzywać do uzupełnienia czy jednak uznać go za wystarczający?

Czytaj Więcej