Ten kto zmierzył się z udzieleniem zamówienia publicznego na przetwarzanie tj. "unieszkodliwianie" zakaźnych odpadów medycznych, jest, a bynajmniej być powinien, świadomy obowiązku stosowania zasady bliskości przy wyborze wykonawcy.

Czytaj Więcej