Zastanawialiście się nad tym, w jaki sposób stosować RODO do zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy Pzp? Innymi słowy, w jaki sposób przetwarzać dane wykonawców ubiegających się m.in. o zamówienie małej wartości? Rozważmy to wspólnie.

Czytaj Więcej