Wykonawca złożył wykaz osób i zastrzegł, że stanowi on tajemnicę przedsiębiorstwa? Zobacz co na to KIO.

Czytaj Więcej